Skip to content

Förbättra

Förbättra det som inte är bra kan man göra på lite olika sätt. När det gäller en egna kroppen är vägar som; motion, bättre kost eller plastkirurgi några vägar.
Om det gäller med material ting med mer robust form är blästring en väg att gå.
Blästring som teknik innebär att man på olika sätt skrapar rent en yta, företrädelsevis metall.
Och det med luft- eller vattentryck och någon form av blästringsmedel.
En sätt det med att förbättra saker, och mer om det kan man hitta här.