Skip to content

Vem övervakar

övervakar övervakarna?
I spåren av Snowdens avslöjanden kan man fundera på hur övervakningen fungerar i USA. Att de övervakar andra länder är klart men internt då. Det här måste sätta ytterligare krav på att även de som övervakar måste kontrolleras. Och de som kontrollera dem behöver i sin tur också kontrolleras och de sin tur…