Skip to content

Sluta

Att avveckla företag är inte svårt, och för dem som står inför denna idé kan lite hjälp fås. Först och främst är detta ett stort beslut som kräver noggranna överväganden att genomföra. Att ge tid för beslutsfattande är det första steget. Om du sedan vill dra en slutsats är det dags att se över processen. Det finns många sätt att säga upp ett aktiebolag, men när det gäller ett frivilligt likvidationsbolag kan de två vanligaste urskiljas. Antingen gör du det själv.Bolagsverket har mycket information.Har du tid att göra relaterat pappersarbete med samma företag om cirka sju till åtta månader kan det vara bättre än ett annat alternativ, som är att anlita någon sorts av specialiserade företagstjänster för företagslikvidation.