Skip to content

Server

Molntjänster har vuxit fram under senare tid och det finns en rad varianter på tjänster, produkter samt molntjänstplattformar. En plattformsmodell kallad Serverless computing är en sådan typ av plattform för utvecklare och de är vanligtvis så att leverantören av sagda plattform erbjuder Function as a service (FaaS) vilket funnits på marknaden sen 2014. FaaS innebär att kunden kan köra programmeringskod på en extern server som tar betalt beroende av användningsgrad, det vill säga exekveringstid, och erbjuder ingen lagring av data då utvecklaren själv står för detta och enbart hyr tid på leverantörens server. Det finns naturligtvis en hel del fördelar med den typen av koncept då kunden enbart betalar för tiden som tas i anspråk på servern och det går att schemalägga körningar och anpassa serverutrymme efter behov.

Naturligtvis finns det även tjänster där datalagring eller databaser inkluderas men även här är konceptet att all infrastruktur ligger dold för användaren och att all uppdatering av hård- och mjukvara ligger på leverantörens sida som även tar hand om allt det administrativa vid sidan av detta. Det finns en del stora aktörer på marknaden såsom Apache/IBM med Open Whisk, Microsofts erbjuder Azure Functions, Google har Cloud Functions och den sist men inte minst i sammanhanget den ledande aktören AWS Lambda som har tagit en majoritet av marknadsandelarna.