Skip to content

bra med sig själv, är en förmåga inte alla besitter. Nu kan det ta sig lite olika uttryck missnöjet med sig själv. Rätt så vanligt är olika hudproblem som man tycker sig ha, eller har på riktigt. Pormaskar brukar ställa till med en del problem. Vanligt men olämpligt där är att ge sig på att klämma dem på egen hand. Det kan gå bra men ibland kan det ge upphov till ännu större problem med infektioner. Och då har man verkligen något att bekymra sig om.