Skip to content

Uppvärmning

Inte märker man mycket av den globala uppvärmningen nu. Fast förespråkarna lät väl hitta på en bra förklaring för det här med. De ändrar ju bara sina prognoser efter hur det ser ut och hoppas att folk inte kommer ihåg vad de sa innan.