Skip to content

Om

Lite reflektioner bara om det som ständigt sker omkring oss. Stort som smått. Ett sätt att fundera och kommentera skeenden och händelser i tillvaron. Med en stor risk att drunkna i flödet av all information som sköljer över oss hela tiden.

Informationskällorna blir hela tiden fler och fler. Mer tid behöver sättas av för att följa all information och alla betraktelser som vi matas med. Eftertanke och reflektionen ges det inte så mycket tillfälle till mer. Utan allt skall styckas upp i små bitar på fler källor. Så det här blir en liten del till i det hela.